Producenci
Kontakt


tel.: 692 445 373

sklep@perfektinstalacje.pl

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Perfekt-Instalacje.pl

zwany dalej Regulaminem

 

§1

[DEFINICJE]

 

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.perfekt-instalacje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.

 2. Sprzedający – FH ''NOWOCZESNY STYL'' os. Przyjaźni 3/178, 61-681 Poznań

 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.

 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Koszty transportu – rozumie się przez to opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia.

 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

 7. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Punkty odbioru – punkty odbioru osobistego, w których Kupujący może osobiście odebrać zamówiony towar, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie):

   PO nr 1, ul. Nowe Wrota 12, 63-800 Gostyń;

   PO nr 2, ul. Szubianki 19, 63-200 Jarocin;

   PO nr 3, ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno;

   PO nr 4, ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz;

   PO nr 5, ul. Bydgoska 64, 73-110 Stargard Szczeciński;

   PO nr 6, ul. Dębogórska 34, 71-717 Szczecin;

   PO nr 7, ul. Dworcowa 13a, 64-200 Wolsztyn;

   PO nr 8, ul. Bukowska 18, 62-081 Wysogotowo;

   PO nr 19, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa;

   PO nr 10, ul. Kościuszki 14a, 62-300 Września;

   PO nr 11, ul. Słowackiego 4, 66-200 Świebodzin;

   PO nr 12, Glinno 214, 64-300 Nowy Tomyśl;

   

   

 

§2

[ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

 

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe:po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;
  • Po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym;

  • po skontaktowaniu się telefonicznie ze Sprzedającym pod numerem telefonu 692 445 373 w dni robocze pomiędzy godziną 7.00 a 19.00;

  • po wysłaniu e-maila na adres sklep@perfektinstalacje.pl z treścią zamówienia.

 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

  • przeglądarkę internetową:

   1. Internet Explorer 8 lub nowszy

   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

  • włączoną obsługę Java Script

  • system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/Linux

 3. Poprzez dokonanie rejestracji Kupujący otrzymuje możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia oraz przeglądania historii zakupów.

 4. Zamówienie składane jest poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie wybranie opcji Zamawiam.

 5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 7.30 następnego dnia roboczego.

 6. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie poprzez link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, w celu jego potwierdzenia.

 7. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego adres e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

 8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt  7 §2 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 9. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku dostępności Towaru, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu całej zapłaconej kwoty.

 10. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 11. Kupujący może wycofać Zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania Towaru.

 12. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§3

[CENY I METODY PŁATNOŚCI]

 

 1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu.
 2. Cena ma charakter wiążący – dla danej umowy sprzedaży - po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 7 §2 Regulaminu.
 3. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

  1. za pobraniem;

  2. przelew na rachunek bankowy;

  3. e-Przelew w systemie Przelewy24.pl;

  4. sprzedaż ratalna przez Santander Consumer Bank S.A. – po pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego.

 4. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar wraz kosztami transportu winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:                                                                                                                                                                                 FH ''NOWOCZESNY STYL''                                                                                                                                                          os.Przyjaźni3/178,                                                                                                                                                                                                     61-681 Poznań                                                                                                                                                                         40 1090 1737 0000 0001 2055 6039 BZ WBK SA o/Poznań

   

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 6. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.

 

§4

[DOSTAWA]

 

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.

 3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia jest możliwa przed jego wysłaniem.

 4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, lub DHL Express

 5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.

 6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności.

 7. Kupujący może odebrać zamówiony Towar również osobiście w Punktach Odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie) ze Sprzedającym oraz dokonaniu płatności za zamówiony Towar przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z pkt 4 §3 Regulaminu.

 8. W związku z przedpłatą za zamówiony Towar, przy odbiorze osobistym Kupujący powinien mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, w celu dokonania jego identyfikacji przez pracownika Sprzedającego.

 9. W Punktach Odbioru istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego zamówionego Towaru w obecności pracownika Sprzedającego oraz spisania protokołu odbioru.

 10. W przypadku nie odebrania zamówionego Towaru przez Kupującego w umówionym terminie, zostanie on powtórnie poinformowany (telefonicznie lub mailowo) przez Sprzedającego o możliwości odbioru Towaru w ciągu 5 dni roboczych. Towar nie odebrany w dodatkowym terminie zostanie zwrócony do Magazynu Głównego.

 

§5

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1.  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 z późn. zm.), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego.

 3. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia Towaru.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 1 § 5 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy Towaru.

 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

 6. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca.

 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

 8. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku zamówienia Towaru o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.

 

§6

[REKLAMACJE I GWARANCJA]

 1.  Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zm.).
 2. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

 3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@perfektinstalacje.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 4. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 5. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w karcie gwarancyjnej.

 

§7

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1.  Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie internetowym lub wypełniając formularz Zamówienia bez rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w trakcie składania Zamówienia wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 2. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym, może on wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji.

 3. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.

 4. Kupujący dokonujący Zamówienia w sklepie internetowym może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro sp. z o.o., danych osobowych Kupującego w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym.

 5. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.).

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.perfekt-instalacje.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) , a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225 z późn. zm.) oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zm.).

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.09.2014r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl