Opinie o Nas
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego Perfect-instalacje.pl

zwany dalej Regulaminem

 

§1

[DEFINICJE]

1. Sklep internetowy - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.perfect-instalacje.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.

2. Sprzedający - Firma Handlowa "Nowoczesny Styl" Sylwia Majchrzak z siedzibą w Luboniu, ul. Bukowa 11/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 777-239-22-39; Regon 302331513; klienci mogą kontaktować się z Sprzedającym pod adresem mailowym sklep@perfektinstalacje.pl lub telefonicznie pod numerem 692-445-373.

3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.

4. Zamówienie - złożenie przez Kupującego oferty zakupu na Towar.

5. Koszty transportu - rozumie się przez opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia; opis kosztów transportu znajduję się również na stronie perfekt-instalacje.pl w zakładce Koszty dostaw.

6. Towar - produkt prezentowany w Sklepie internetowym.

7. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczna dokonującą czynności prawne niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§2

[ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

1. Złożenie zamówienia i zwarcie umowy sprzedaży jest możliwe:

 - po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;

 - po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym;

 - po skontaktowaniu się telefonicznie ze Sprzedającym pod numerem telefonu 692-445-373,  w dni robocze pomiędzy godziną 7.00 a 19.00;

 - po wysłaniu e-maila na adres sklep@perfektinstalacje.pl z treścią zamówienia.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

- przeglądarkę internetową : Internet Explorer 8 lub nowszy, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

- włączoną usługę Java Script

- system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/Linux

3. Poprzez dokonanie rejestracji Kupujący otrzymuje możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia oraz przeglądania historii zakupów.

4. Zamówienie składane jest poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie wybranie opcji "Potwierdzam Zakup".

5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego prze 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17, a także w dni nie będące roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 7.30 następnego dnia roboczego.

6. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego adres e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o przewidywalnym czasie realizacji Zamówienia. Przy płatności kartą płatniczą realizacja zamówienia liczona jest jak w zdaniu powyżej, jednak nie wcześniej niż z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji.

7. Złożone Zamówienie, w tym zaproponowana cena, wiąże Kupującego po otrzymaniu przez niego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w §2 pkt. 6 Regulaminu.

8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa §2 pkt.6 Regulaminu. dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, która ma charakter umowy terminowej na czas realizacji zamówienia.

9. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Kupujący może wycofać Zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania Towaru. 

11. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§3

[CENY I METODY PŁATNOŚCI]

 1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu, które są podane na stronie perfekt-instalacje.pl w zakładce Koszty dostaw.

2.Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

   - za pobraniem przy odbiorze;

   - przelew tradycyjny - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

   - e-Przelew w systemie Przelewy24.pl - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

   - przelew natychmiastowy w systemie Płatności Shoper - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy;

   - sprzedaż ratalna przez Santander Consumer Bank S.A. - po pozytywnej weryfikacji wniosku kredytowego

   - za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

   -Blik- w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

3. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności:

   - e-Przelew w systemie Przelewy24.pl, do zamówienia zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości 1.65% jego wartości tytułem prowizji dla DialCom24 sp. z o.o. w Poznaniu - właściciela serwisu Przelewy24.pl Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji;

   - przelew natychmiastowy w systemie Płatności Shoper, do zamówienia zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości 1.69% jego wartości tytułem prowizji dla Blue Media S.A. w Sopocie. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowych Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

   - za pośrednictwem kart płatniczych Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, do zamówienia zostanie doliczona opłata dodatkowa w wysokości 1,69% jego wartości oraz 0,25 złotych tytułem prowizji dla Blue Media S.A. w Sopocie. Z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

4.W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar wraz z kosztami transportu winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:

FH "Nowoczesny Styl"

ul. Bukowa 11/1

62-030 Luboń

40 1090 1737 0000 0001 2055 6039 SANTANDER BANK POLSKA SA VII o/Poznań

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków zmiany akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, iż Faktura VAT winna być dostarczona w formie papierowej.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną (przelewy natychmiastowe, karty płatnicze) jest Blue Media S.A.

 

§4

[DOSTAWA]

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.

2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.

3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia jest możliwa przed jego wysłaniem.

4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich lub do paczkomatów Inpost.

5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera lub po wyjęciu bezpośrednio z paczkomatu Inpost, dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.

6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności.

 

 

§5

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży  na adres sprzedającego lub drogą mailową na adres sklep@perfektinstalacje.pl Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. A w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w §5 pkt 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:

   - dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;

   - bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To , co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

   - świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta;

   - umów, w których cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   - umów, w których przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   - umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   - umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   - umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   - umów, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

   - umów, w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

   - umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   - umów o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   - umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

   - umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   - umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§6

[REKLAMACJE I GWARANCJA]

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014. poz 121 z późn. zm.).

3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

4. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@perfektinstalacje.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Miejscem zwrotu wadliwych Towarów jest siedziba Sprzedawcy.

7. Sprzedający nie jest producentem Towarów.

8. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do danego Towaru oraz na stronie perfekt-instalacje.pl w karcie Towaru.

 

§7

[ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

   - prowadzenie konta Kupującego (przy rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym);

   - usługa newsletter (po zapisaniu się przez Kupującego do tego rodzaju usługi);

   - obsługa procesu realizacji Zamówienia.

2. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

3. Z chwilą rejestracji konta użytkownika pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na prowadzenie konta użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym, z chwilą złożenia zamówienia pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną an obsługę procesu realizacji Zamówienia. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do momentu zakończenia procesu realizacji Zamówienia.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w procesie składania Zamówienia, rejestracji konta użytkownika bądź w terminie późniejszym poprzez zarejestrowane konto użytkownika. Z usługi newslettera Kupujący może zrezygnować w każdym momencie, poprzez skierowania do Sprzedającego stosownego oświadczenia o rezygnacji z usługi.

6. W przypadku umów o  świadczenie usług, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania,aby Sprzedający rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedającego odbywało się za wynagrodzeniem.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@perfektinstalacje.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

8. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez poinformowanie o tym Sprzedającego.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w szczególności w sytuacji zaprzestania świadczenia usług przez Sprzedającego oraz brakiem aktywności konta użytkownika Kupującego przez okres 12 miesięcy.

 

§8

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

2. Sprzedający stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną , przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą lub zniszczeniem. Rodzaj stosowanych środków bezpieczeństwa jest adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych przez Sprzedającego.

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustaw a o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Szczegółowe informacje oraz reguły przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń - dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

3. Sprzedający informuje, iż na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=PL znajduje się platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym -ODR.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.perfect-instalacje.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących zarejestrowanych w Sklepie internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.perfect-instalacje.pl

7.Kupujący zarejestrowany w Sklepie internetowym, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem konta Kupującego ze Sklepu internetowego oraz ze zniszczeniem powierzonych przez niego danych osobowych.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019, poz. 1145 t.j. z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz.344 t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 t.j. z poźn. zm.).

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 31.03.2020

 

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

 

FH "Nowoczesny Styl"

ul. Bukowa 11/1

62-030 Luboń

sklep@perfekt-instalacje.pl

 

Ja ....................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/-ych rzeczy ...................................................................................

......................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...........................................

Data odbioru: ........................................................

 

Imię i nazwisko: ....................................................

Adres: ..................................................................

Podpis: ................................................................. (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data: ....................................................................

 

 Załącznik nr 2

Polityka Prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium