Opinie o Nas
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe zasady dotyczą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jak również podejmowanych przez nas działań w celu ich ochrony. W trakcie przeglądania witryny naszego sklepu, jak i w trakcie realizacji procesu składanych zamówień przetwarzamy określone dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania naszej działalności w ściśle określonych do tego celach, o czym niżej.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest FIRMA HANDLOWA "NOWOCZESNY STYL" Sylwia Majchrzak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bukowej 11/1 62-030 Luboń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej posiadająca REGON 302331513, NIP 7772392239. W sprawie Państwa danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z ADO za pomocą:

  1. poczty elektronicznej : admin@efli.pl

  2. poczty tradycyjnej – ul. Bukowa 11/1, 62-030 Luboń

 2. Państwa dane osobowe, jako Użytkowników naszego serwisu, przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

 3. W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych. Oznacza to, że dobieramy i stosujemy adekwatne środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. W ramach prowadzonej działalności, z uwagi na korzystanie ze wsparcia firm zewnętrznych, takich jak brokerzy przewozowi, specjaliści ds. marketingu, IT itp., informujemy, że możemy Państwa dane powierzyć do przetwarzania współpracującym z nami podmiotom, na zasadach określonych w art. 28 RODO. Jednocześnie zapewniamy, że podmioty te są obowiązane do przestrzegania ścisłych reguł gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. rejestracji i prowadzenia konta w sklepie internetowym, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, Nip, adres zamieszkania, adres dostawy , adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer konta bankowego

 2. realizacji składanych zamówień, w tym rozliczenia płatności i wysyłki zamówionych produktów, w celu realizacji umowy sprzedaży prezentowanych produktów w sklepie internetowym; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe : imię i nazwisko, nazwa firmy, Nip, adres zamieszkania, adres dostawy , adres e-mail, numer telefonu, adres IP, numer konta bankowego

 3. marketingu naszych towarów i usług, prezentowania naszych produktów, poprzez uprzednie wyrażenie zgody przez Państwa na naszej stronie sklepu internetowego, w stosownie do tego celu przygotowanych formularzach; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe : imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, Dane gromadzone przez Google Analytics są automatycznie kasowane po upływie 26 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika. Aby zablokować oraz wypisać się z możliwość gromadzenia danych przez usługę Google Analytics należy skorzystać z odnośnika umieszczonego w nawiasie (WYPISANIE/ZABLOKOWANIE GA)

 4. prowadzenia statystyk, optymalizacji, usprawnienia działania naszych serwisów , ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora; w tym celu dane gromadzone są w sposób zautomatyzowany; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe : adres e-mail, adres IP

 5. w celu badania rynku i opinii przez nas i naszych partnerów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Państwa na naszej stronie sklepu internetowego, w stosownie do tego celu przygotowanych formularzach; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe : adres e-mail, adres IP

 6. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji, obsługi roszczeń związanych ze złożonymi zamówieniami, archiwizacji , ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy , numer NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego

 7. w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Państwa w zgłoszeniu przystąpienia do konkursu lub programu lojalnościowego; aby zrealizować powyższy cel gromadzimy następujące dane osobowe : imię i nazwisko, nazwa firmy , adres zamieszkania, adres dostawy, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres IP

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku ich nie podania nie będziemy mogli zrealizować na Państwa rzecz danej umowy sprzedaży, czy też umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku danych gromadzonych w plikach cookies, w przypadku braku akceptacji ich gromadzenia, nie będziemy mogli prezentować Państwu spersonalizowanych specjalnie dla Państwa funkcji naszego sklepu internetowego (więcej o polityce plików cookies znajdziesz tutaj).

W szczególności informujemy, iż w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane w procesie profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych sklepu internetowego.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji złożonych zamówień, usług, zamówionych przez Państwa działań marketingowych, czy też nałożonych na nas przez przepisy prawa obowiązków (np. prawno – podatkowych). Ponadto niektóre dane będą przez nas przechowywane przez okres upływu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją złożonych zamówień czy też świadczonych usług. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

ODBIORCY DANYCH. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Gromadzone od Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas oraz przez naszych partnerów, wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez:

 1. upoważnionych do tego pracowników oraz upoważnione osoby współpracujące ADO;

 2. podmioty uprawnione do ich otrzymania w oparciu o przepisy prawa (np. sądy, prokuratura);

 3. podmioty obsługujące płatności elektroniczne realizowane w procesie składania zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży;

 4. podmioty współpracujące z ADO, na podstawie odrębnych umów o powierzenie danych do przetwarzania.

Podmioty, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania, realizują tą funkcję wyłącznie w takich celach, w jakich dane te są przetwarzane przez ADO. Każdorazowo cel ten jest wyraźnie określony w zawartej umowie o powierzenie danych do przetwarzania. W szczególności dane są przetwarzane w takich celach, jak archiwizacja, przechowywanie, prowadzenie działań marketingowych, obsługa procesu realizacji zamówienia itp.

Wykaz podmiotów, którym przekazujemy Państwa dane do przetwarzania:

 1. w celu realizacji płatności:

  1. Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie,,

  2. SANTANDER BANK POLSKA S.A z siedzibą w Wrocławiu,

  3. DialCom24 Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu

  4. PayPro SA z siedzibą w Poznaniu.

 2. w celu badania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących:

  1. Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 3. w zakresie przechowywania oraz hostingu:

  1. home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdemu z Państwa, którego dotyczą przetwarzane dane osobowe, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych;

 2. sprostowania danych;

 3. usunięcia danych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Realizacja Państwa praw określonych w pkt 1-4 odbywa się poprzez kontakt z Administratorem i zgłoszeniem określonego żądania. W przypadku skargi określonej w pkt 5, mogą ją Państwo wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach przysługujących Państwu praw mogą Państwo zwrócić się do nas o udzielenie informacji jakie Państwa dane są przez nas przetwarzane, w jakich celach, w jakim zakresie, jakie jest źródło ich pochodzenia, jakim odbiorcom i podmiotom przetwarzającym zostały przekazane Państwa dane.

Zwracamy jednak uwagę, że w ściśle określonych przypadkach nie zawsze będziemy mogli spełnić Państwa żądanie, pod warunkiem istnienia ku temu prawnie uzasadnionej przyczyny.

Możesz skontaktować się z naszym Administratorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail admin@efli.pl lub wysyłając pismo na adres:

F.H. "Nowoczesny Styl" Sylwia Majchrzak

Ul. Bukowa 11/1

62-030 Luboń

Zmiany oświadczenia

Niniejsze oświadczenie może być okresowo uaktualniane. Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki znajdującej się na stronie. Użytkownicy aplikacji mogą w każdej chwili uzyskać dostęp do aktualnej polityki bezpośrednio w aplikacji po uprzednim jej zaktualizowaniu.Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności wchodzi w życie od dnia 24 maja 2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl